نام کاربری:
 
کلمه عبور:
 
سامانه ثبت نام  

پذیرفته شدگان کنکور سراسری و کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته)وکارشناسی ارشد
برای ورود به سامانه به نحوه زیر عمل نمائید

 نام كاربري

 كد ملي

 كلمه عبور

شماره شناسنامه

 
    امور نظام وظیفه       
 
    امور رفاهی و خوابگاه